Member/Research

Member

Name Occupation
Katsumi Maenaka Director
Satoshi Shuto Sub Director
Akira Matsuda Appointed Professor
Satoshi Ichikawa Professor
Naoyoshi Maeda Appointed Associate Professor
Fumika Yakushiji Lecturer
Izumi Kato-Ose Assistant Professor
Hideo Fukuhara Appointed Assistant Professor
Takao Nomura Appointed Assistant Professor
Shunsuke Kita Appointed Assistant Professor
Takashi Tadokoro Appointed Assistant Professor
Satoko Otuguro Technical Staff
Yukari Okada Technical Assistant Staff
Sayaka Niizuma Technical Assistant Staff
Kaou Suzuki M2
Takahiro Hiratsuka M1
Toshiki Iwamatsu M1
Tomoki Haruyama B4
Natsuki Miyazaki B4
Hironori Horie B3
Daisuke Makimoto B3